Фланцевые соединения

Изолирующие фланцевые соединения

Прайс-лист

На изолирующие фланцевые соединения СЗК-78 серия 4900-5/74 исполнение из фланцев по ГОСТ 12820 ст.20 ИФС

Заказ изолирующих фланцевых соединений: Тел.:(495) 332-02-29, Факс: (495) 332-02-85, E-mail: info@pkhold.ru

Условный проход PУ 1.0 МПа PУ 1.6 МПа
20 972,00р. 1 007,00р.
25 1 024,00р. 1 065,00р.
32 1 188,00р. 1 282,00р.
40 1 305,00р. 1 334,00р.
50 1 463,00р. 1 550,00р.
65 1 627,00р. 1 679,00р.
80 1 954,00р. 2 094,00р.
100 2 639,00р. 3 095,00р.
150 4 657,00р. 5 100,00р.
200 7 401,00р. 8 096,00р.
250 10 168,00р. 11 759,00р.
300 12 537,00р. 16 029,00р.
350 20 791,00р. 23 459,00р.
400 26 091,00р. 36 036,00р.
500 34 223,00р. 42 507,00р.
600 48 555,00р. 66 515,00р.
700 76 752,00р. 81 959,00р.
800 83 421,00р. 95 238,00р.